26.10.’23

Interested?

More information
° nvt NL
Tags: biologie - ecosystemen - klimaatverandering

Spectrumlezing door Erik Matthysen

Description

De jaarlijkse vogeltrek en het opvallende broedseizoen van vogels zijn gekende natuurfenomenen en ook bronnen van volkswijsheid ('één zwaluw maakt de lente niet'). Maar het zijn ook sleutelementen in de levenscyclus waarvan de precieze timing bepalend is voor overleving en voortplantingssucces. Door het opwarmende klimaat verschuift voor heel wat vogelsoorten het optimale tijdvenster om te broeden of op trek te gaan. De vraag is of en in hoeverre ze in staat zijn hierop te anticiperen, en via welk mechanisme: door evolutionaire veranderingen in de interne klok als gevolg van natuurlijke selectie? Of zijn vogels flexibel genoeg om hun timing van jaar tot jaar aan te passen, en welke informatie gebruiken ze daarvoor?

Program

Donderdag 26 oktober 14.15 - 16.30 uur

Remarks

Gratis

Inschrijven verplicht

Course number:
nvt
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Veterinary Medicine, Sciences
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
26.10.2023
Lecturers:
Erik Matthysen

Universiteit Antwerpen - wetenschappen - biologie - EVECO / Evolutionary Ecology Group

Contact person:
spectrum@uantwerpen.be
Location

Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.