18.04.’24

Interested?

More information
° DLLL000112 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

In juni 2019 studeerden de eerste mondhygiënisten af in België. Aan deze mijlpaal ging een grote voorgeschiedenis vooraf, en ook vandaag is het traject naar een volwaardige integratie van dit beroep in het zorglandschap nog niet voltooid. Met deze bijscholing wensen we een duidelijke stand van zaken te geven over het werk van mondhygiënisten in België, en hoe zij binnen en buiten de praktijkmuren kunnen ingezet worden voor het verbeteren van de mondgezondheid.

Remarks

Kan ik achteraf nog annuleren?

  • Kan u niet aanwezig zijn, geef dit dan steeds door via mail aan ntugent@ugent.be of naar ghall@ugent.be
  • Indien je meer dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of meer dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. 25% blijft dus verschuldigd als administratieve kost.
  • Indien je minder dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of minder dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je niets terugbetaald.

Course number:
DLLL000112
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
18.04.2024
Lecturers:
Martijn Lambert
Ruth Sederel
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.