De overmachts- en imprevisieleer bij contracten

21.03.’23

Interested?

More information
° 2223-OvermachtsImprevisie NL
Tags: Rechtsdomeinen

Description

In Boek 5 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek introduceert de wetgever een voordien niet algemeen gekende imprevisieleer, naast een reeds welbekende doch enigszins bijgestuurde overmachtsleer. In de nasleep van bijvoorbeeld een bankencrisis en een pandemie lijkt die imprevisieleer, althans voor de wetgever, wenselijk. Voor in principe overeenkomsten gesloten na 1 januari 2023 horen uitvoeringsmoeilijkheden veroorzaakt door gewijzigde omstandigheden bijgevolg hetzij in de categorie overmacht, hetzij in de categorie imprevisieleer te passen. Deze laatste nieuwe rechtsfiguur doet vanzelfsprekend vragen rijzen, niet in het minst naar zijn afbakening ten aanzien van de door de wetgever voorgestelde overmachtsleer.

Program

19.00 - 20.00 Toepassingsvereisten voor overmachts- en imprevisieleer

20.00 - 21.15 Pauze

20.15 - 21.15 Rechtsgevolgen

Remarks

De kmo-portefeuille kan aangewend worden voor de betaling van het inschrijvingsgeld (ons accreditatienummer: DV.O103194).

Course number:
2223-OvermachtsImprevisie
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Law
Language:
NL
Starting date:
21.03.2023
Lecturers:
Michaël de Potter de ten Broeck
Contact person:
gandaius@ugent.be
Location

Auditorium E

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.