De nieuwe Betekeningsverordening en de nieuwe Bewijsverordening

24.08.’22

Interested?

More information
° Betekenings-en-bewijsverordening NL Available online
Tags: Alles

Description

Op 1 juli 2022 zijn de nieuwe regels over de grensoverschrijdende bewijsverkrijging binnen de Europese Unie in werking getreden. Hetzelfde geldt voor de regels over de betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken tussen de verschillende lidstaten. Tijdens deze praktijkgerichte studieavond krijgt u een overzicht van de wijzigingen die de nieuwe Bewijsverordening (2020/1783) en Betekeningsverordening (2020/1784) hebben teweeggebracht. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de krachtlijnen van de grensoverschrijdende bewijsverkrijging en betekening en/of kennisgeving binnen de Europese Unie en worden een aantal rechterlijke uitspraken onder de loep genomen.

Tijdens de studieavond krijgt u onder meer een antwoord op de volgende vragen

 • Kan een derde via videoconferentie een getuigenis afleggen zonder toepassing te maken van de Bewijsverordening?
 • Welke rol kunnen diplomatieke en consulaire ambtenaren spelen bij bewijsverkrijging in het buitenland?
 • Dient er grensoverschrijdend te worden betekend wanneer één van de bestuurders van een buitenlandse vennootschap in België verblijft?
 • Kan een Belgische cliënt weigeren om in een andere lidstaat voor de rechter te verschijnen wanneer er geen Nederlandse vertaling bij de gedinginleidende akte is gevoegd?
 • Hoe dient de termijn voor hoger beroep te worden berekend wanneer de uitspraak in eerste aanleg in een andere lidstaat is betekend?

Program

 • 18.30 u - 19.00 u: Ontvangst met broodjes
 • 19.00 u - 19.15 u: Inleiding - prof. dr. Diederik Bruloot
  (Hoofddocent UGent, Directeur Gandaius Academy)
 • 19.15 u - 19.40 u: De nieuwe Bewijsverordening - prof. dr. Cedric Vanleenhove
  (Docent internationaal privaatrecht UGent en ULiège)
 • 19.40 u - 20.30 u: De nieuwe Betekeningsverordening - prof. dr. Wannes Vandenbussche
  (Docent burgerlijk procesrecht UGent, advocaat aan de Balie van Brussel)
 • 20.30 u - 21.00 u: Vragen en debat

Remarks

Bij deze studiedag is het mogelijk om zowel fysiek als online deel te nemen.

Course number:
Betekenings-en-bewijsverordening
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
24.08.2022
Lecturers:
Wannes Vandenbussche
Cedric Vanleenhove
Contact person:
gandaius@ugent.be
Location

Auditorium F

More information
Available online

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.