08.02.’22

Interested?

More information
° 21/LZG/999 NL

Op deze jaarlijkse themadag verwachten we leerlingenbegeleiders en directies maar ook leerkrachten met interesse in (leer)zorg voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Zijn niet alle leerkrachten leerlingenbegeleiders?

Description

We bieden deze dag workshops aan rond actuele thema’s zoals het motiveren van leerlingen, (kans)armoede in het onderwijs, nieuwe inzichten over leer- en ontwikkelingsstoornissen,… Ook komen een paar directieleden aan het woord die hun school anders hebben georganiseerd op basis van een vernieuwende en gemoderniseerde visie. Kortom: interessante en inspirerende workshops voor iedereen met een hart voor leerlingen(begeleiding).

Program

1.01 Scan je wijs! QR-codes in de klas om te differentiëren en je leerlingen te motiveren

1.02 Innoverend onderwijs: traject flexibilisering 1ste graad

1.03 Lesgeven aan cognitief begaafde leerlingen in de klas: wat werkt?

1.04 Een toegankelijk kostenbeleid voor ouders en leerlingen, hoe pak je dat aan?

1.05 Exit dyslexie. Waarom leren lezen zo vaak misgaat, en wat we daaraan kunnen doen

1.06 Tips en tricks bij communicatie met anderstalige en taalzwakke leerlingen


​2.01 Zeven nieuwe inzichten over autisme

2.02 Vergroot jouw impact in je diverse klas of team

2.03 Exit dyslexie. Waarom leren lezen zo vaak misgaat, en wat we daaraan kunnen doen. (herhaling)

2.04 Scan je wijs! QR-codes in de klas om te differentiëren en je leerlingen te motiveren. (herhaling)

2.05 Focus op groei bij leerlingen en leerkrachten

2.06 Tips en tricks bij communicatie met anderstalige en taalzwakke leerlingen. (herhaling)


3.01 Leerlingen betrekken in het zorgbeleid. Waarom zou je dát doen?

3.02 De Prins: een school, gegroeid uit het eigen DNA

3.03 De psychosociale impact van migratie op het leren

3.04 Vergroot jouw impact in je diverse klas of team (herhaling)

3.05 Project uitstroom: preventie en interventie bij risico op ongekwalificeerde uitstroom

3.06 Inclusief onderwijs verankeren in je school: hanteer het spinnewebmodel van geïntegreerde leerlingenbegeleiding om te voorkomen dat je je als team verst(r)ikt in inclusie

Course number:
21/LZG/999
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
08.02.2022
Location

Live online themadag via MS Teams

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.