Coronally advanced flap for treating single and multiple recessions

27.01.’23

Interested?

More information
° DLLL000060 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

Gingivale recessies worden steeds vaker behandeld omwille van tandhalsgevoeligheid, gebrek aan reinigbaarheid of esthetische redenen. Restauratieve behandelingen, chirurgische behandelingen en combinaties kunnen worden toegepast en kennen hun indicatiegebied. De zg. coronaal verplaatste flap vormt de meest traditionele chirurgische benadering voor gingivale recessies en wordt nog steeds beschouwd als de gouden standaard. Systematische reviews geven aan dat het behandelresultaat van de coronaal verplaatste flap gunstiger is in combinatie met een bindweefselgreffe of het gebruik van biologische agentia (enamal matrix derivative). In deze lezing worden de indicaties voor wortelbedekking belicht en wordt in detail ingegaan op de zg. coronaal verplaatste flap voor de behandeling van solitaire en multipele gingivale recessies. Wetenschappelijke achtergronden en casuïstiek vormen de basis voor een interactieve lezing.

Course number:
DLLL000060
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Starting date:
27.01.2023
Contact person:
ghall@ugent.be
Location

De Rode Bol

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.