BRUCCpro expertsessie - Het gebruik van ‘pressure training’ binnen sport en andere prestatiedomeinen

27.04.’23

Interested?

More information
NL Available online

Description

Het is een veelvoorkomend fenomeen binnen sport en andere prestatiedomeinen dat het uitvoeren of reproduceren van aangeleerde (motorische) vaardigheden aangetast wordt onder hoge druk. Een van de belangrijkste methodes om dergelijk ‘choken’ te vermijden is het op regelmatige basis oefenen onder gesimuleerde druksituaties. Tijdens deze expertsessie zal Jolan Kegelaers dieper ingegaan op dergelijke ‘pressure training’. Hij zal stilstaan bij de twee belangrijkste theoretische kaders die pressure training onderbouwen, met name stressinoculatietraining en ecological dynamics, en de aanzienlijke verschillen in praktische implicaties die beide kaders met zich meebrengen. Vervolgens belicht hij hoe druk op een praktische manier verhoogd kan worden binnen een prestatiecontext en welke uitkomsten hiermee bereikt kunnen worden. Tot slot zal hij ook stilstaan bij enkele ethische uitdagingen die met pressure training verbonden zijn.

Via BRUCCpro organiseert het Brussel University Consultation Center expertsessies, masterclasses en een jaarlijks symposium voor professionals in het domein van de psychologie. Daarmee willen we verbinding creëren tussen de universiteit en de praktijk. Op de hoogte blijven van ons opleidingsaanbod, kan via de BRUCCpro Nieuwsbrief.

Meer info op de VUB-website

Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Health Sciences
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
27.04.2023
Lecturers:
Jolan Kegelaers
Contact person:
joelle.narmon@vub.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.