Bruccpro-expertsessie : Ethisch reflecteren en deontologie

31.03.’22

Interested?

More information
NL Available online
Tags: Studiedagen en lezingen

Description

Wanneer je als psycholoog voor een ethisch dilemma komt te staan biedt de deontologische code vaak niet de nodige houvast om daar uit te raken. In deze middagsessie wordt uitgaande van een ethisch redeneermodel nagegaan hoe je gefundeerde ethische keuzes kunt maken met respect voor je cliënt, diens omgeving, jezelf en de maatschappij. Deelnemers die dat wensen mogen eigen casussen vòòr 20 maart doorgeven via brucc_pro@vub.be . Deze kunnen dan – uiteraard geanonimiseerd – worden besproken.

Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Psychology
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
31.03.2022
Contact person:
Joelle.Narmon@vub.be
Location Campus Etterbeek
More information
Available online

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.