Bruccpro expertsessie: De rol van slaap in psychologische praktijk

30.06.’22

Interested?

More information
NL Available online
Tags: Studiedagen en lezingen

Description

Het domein van de slaap is uitgegroeid tot een volwaardige tak van de geneeskunde en verzamelt inzichten uit verschillende disciplines (interne geneeskunde, psychiatrie, psychologie, tandheelkunde, pneumologie, …) en zorgt op haar beurt voor een beter begrip van stoornissen in deze aanverwante domeinen van de gezondheidszorg. Vandaag de dag onderzoekt men de cellulaire en subcellulaire effecten van verstoorde slaap, evenals de effecten van slaaptekort op het metabolisme, de hormoonhuishouding en de genexpressie. Nieuwere studies versterken bekende en vermoede relaties tussen onvoldoende slaap en een breed scala aan aandoeningen, waaronder obesitas en type 2-diabetes, verminderde immuunfunctie, hart- en vaatziekten en ritmestoornissen maar ook angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, neurodegeneratieve stoornissen en zelfs sociaal isolement. Het leren herkennen van slaapstoornissen en het adequaat behandelen ervan, parallel aan de aanpak van de aandoeningen die zich overdag manifesteren, zijn cruciaal voor een holistische aanpak van de klachten van de patiënt. In deze expertsessie zullen we kort een aantal prevalente slaapstoornissen beschrijven (o.m. insomnie, ademhalings- en motorische stoornissen). We overlopen welke impact deze kunnen hebben op de psychologische praktijk en hoe we deze kunnen aanpakken. Er wordt eveneens tijd voorzien om vragen te beantwoorden

Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Psychology
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
30.06.2022
Contact person:
Joelle.Narmon@vub.be
Location Campus Etterbeek
More information
Available online

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.