Bruccpro expertsessie – mentaal welbevinden en veerkracht in de klinische praktijk

24.02.’22

Interested?

More information
NL Available online
Tags: Studiedagen en lezingen

Description

Vanuit preventie-perspectief wordt in belangrijke mate aandacht besteed aan het versterken van ‘mentaal welbevinden’ en ‘veerkracht’. In Vlaanderen werd hiervoor eind 2020 de geluksdriehoek gelanceerd, een toegankelijk en educatief model voor mentaal welbevinden. In deze sessie staan we stil bij de theoretische onderbouwing en achterliggende visie, die de basis vormden voor het ontstaan van dit model. Aansluitend bekijken we wat de betekenis hiervan kan zijn voor de klinische praktijk. We leggen een link met ‘transdiagnostische processen’ in de klinische hulpverlening en staan stil bij de mogelijkheden van blended hulpverlening.

Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Psychology
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
24.02.2022
Contact person:
Joelle.Narmon@vub.be
Location Campus Etterbeek
More information
Available online

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.