22.10.’21

Interested?

More information
° - NL Available online
Tags: recht

Interuniversitaire studienamiddag

Description

Door de wet van 20 mei 2021 tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek betreffende de persoonlijke banden tussen broers en zussen krijgen broers en zussen (biologisch en anderszins) het recht om met elkaar persoonlijk contact te onderhouden, wat ook betekent dat zij in beginsel niet gescheiden mogen worden na scheiding van de ouders of bij een plaatsing, en in beginsel dezelfde voogd krijgen. Die nieuwe regels roepen talrijke vragen op. Wie zijn broers/zussen? Hoe moet een verblijfsregeling worden opgesteld? Hoe kunnen broers en zussen effectief contact blijven houden? Wat is de impact in de jeugdbescherming? Wat leert een rechtsvergelijkend oogpunt?

Program


Onthaal

Verwelkoming door de voorzitter

Inleiding – ontstaansgeschiedenis van de wet, Dra. Maxime DUPAN, Universiteit Gent

Siblingrelaties bij scheiding: inzichten uit sociaalwetenschappelijk onderzoek, Prof. dr. Koen MATTHIJS en drs. David DE CONINCK, Centrum voor Sociologisch Onderzoek KU Leuven; Kathleen EMMERY, Kenniscentrum Gezinswetenschappen Odisee.

Wie zijn broers en zussen?, Prof. dr. Frederik SWENNEN, Universiteit Antwerpen

De verblijfsregeling voor broers en zussen na scheiding van de ouders, Prof. dr. Ingrid BOONE, KU Leuven en KU Leuven campus Kulak Kortrijk

Het recht op persoonlijk contact tussen broers en zussen, Prof. dr. Charlotte DECLERCK, Universiteit Hasselt, advocaat

KoffiepauzeBroers en zussen in het jeugdbeschermingsrecht, dr. Sofie DE BUS, Vrije Universiteit Brussel

Internationaal en rechtsvergelijkend perspectief, dr. Elsa BERRY, Maître de conférences, Université de Poitiers

Panelgesprek met betrokken actoren uit de praktijk, Moderator: dra. Maxime DUPANPanelleden: Mevr. Goedele PLOVIE, pedagogisch directeur Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen; Em. prof. Patrick SENAEVE, kamervoorzitter Hof van Beroep Brussel; Mevr. Karen VANDER STEENE, Ondervoorzitter en Jeugdrechter Nederlandstalige REA Brussel; Prof. dr. Frank VAN HOLEN, Directeur hulpverleningsbeleid, Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel.

Vragen uit het publiek

Remarks

De Vereniging voor Familierecht is het samenwerkingsverband van de instituten voor familierecht van de vijf Vlaamse rechtsfaculteiten.

Course number:
-
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
22.10.2021
Location

KULeuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid

De Valk - Auditorium Zeger Van Hee

Tiensestraat 41

3000 Leuven

More information
Available online

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.