23.11.’23

Interested?

More information
° DLLL000114 NL
Tags: Geneeskunde , Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie , Beweging- en Sport , Ergotherapeutische wetenschap , Gezondheidsbevordering , Verpleegkunde en vroedkunde

Description

‘Bewegen Op Verwijzing’ helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. Hoe? Met professionele coaching en een beweegplan op maat. Het gaat hierbij om een persoonlijk coachingtraject dat zich kenmerkt door een professionele en motiverende coach, een beweegplan op maat en nauwe opvolging. ‘Bewegen op Verwijzing’ kadert in het preventieve gezondheidsbeleid en de hieraan gekoppelde gezondheidsdoelstelling 'De Vlaming leeft gezonder tegen 2025' van de Vlaamse overheid.

‘Bewegen Op Verwijzing’-coaches ondersteunen complementair het nastreven van de gezondheidsdoelstellingen van patiënten. Binnen het kader van preventie van inactiviteit en sedentaire levensstijl is samenwerking met andere zorgprofessionals een absolute must. Dankzij de steun van de overheid is ‘Bewegen Op Verwijzing’ een interessant concept voor veel patiënten omdat ze hierdoor individuele coaching krijgen aan heel lage tarieven. Veel patiënten willen immers wel meer bewegen, maar verwachten dat iemand hen daarbij begeleidt en steunt. Initieel kon ‘Bewegen Op Verwijzing’ enkel op voorschrift van een arts, maar sinds kort kunnen ook andere zorgprofessionals patiënten die ervoor in aanmerking komen doorverwijzen. Wat er gewijzigd is sinds september 2023 schetsen we tijdens deze lezing. Wil jij beter samenwerken met andere zorgprofessionals rond de doorverwijzing van patiënten voor ‘Bewegen Op Verwijzing’? Of overweeg je zelf ‘Bewegen Op Verwijzing’-coach te worden? Volg dan deze navorming en kom alles te weten over het ‘Bewegen Op Verwijzing’-project.

Prof. Marieke De Craemer (UGent) zal deze REVA-club inleiden met een korte lezing waarbij ze de huidige evidentie schetst omtrent bewegen, zitten en gezondheid. Ze gaat hierbij in op het verband tussen sedentair gedrag/bewegen en gezondheid/mortaliteit, en of het negatieve effect van langdurig zitten gecompenseerd kan worden door voldoende te bewegen. Aansluitend zal Ruben Ritserveldt van het Vlaams Instituut Gezond Leven schetsen waar het ‘Bewegen Op Verwijzing’-project momenteel staat, 13 jaar na de introductie en de eerste pilootprojecten rond ‘Bewegen Op Verwijzing’. Daarnaast zal Ilse De Schryver, kinesitherapeute en ‘Bewegen Op Verwijzing’-coach, getuigen over haar ervaringen, vragen beantwoorden en tips geven. Ontdek nu alvast de 32 aandoeningen waarbij beweging helpt op www.bewegenbijziekte.be.

Program

Leerdoelen

  1. De deelnemers zijn op de hoogte van het feit dat verschillende zorgverleners kunnen doorverwijzen naar ‘Bewegen Op Verwijzing’ dankzij de uitbreiding van de zorgberoepen;
  2. De deelnemers weten dat ‘Bewegen Op Verwijzing’ complementair is met verschillende zorgberoepen;
  3. De deelnemers weten hoe zorgprofessionals aan de slag kunnen gaan met ‘Bewegen Op Verwijzing’.

Remarks

Doelgroep

Kinesitherapeuten, Ergotherapeuten, Sport- en bewegingswetenschappers, Sportcoaches, ​Personal trainers, Psychologen, Huisartsen, Arts-specialisten, en alle andere mogelijke doorverwijzers voor ‘Bewegen Op Verwijzing’.

Course number:
DLLL000114
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Medicine, Health Sciences, Physiotherapie, Nursing
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
23.11.2023
Contact person:
ghall@ugent.be
Location

Campus UZ Gent

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.