Anamnese, behandelplanning , ethische kwesties en klinische casuïstiek bij de zorgafhankelijke oudere patiënt

17.11.’22

Interested?

More information
° DLLL000044 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

Het opstellen van een mondzorgplan bij kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen wijkt vaak af van dat van een gezonde volwassene. Andere behandelconcepten en prioriteiten staan centraal, andere materialen worden toegepast en men wordt vaak geconfronteerd met ethische vraagstukken.

Als algemeen tandarts beschikt men vaak wel over de nodige theoretische kennis maar staan we toch soms met de mond vol tanden wanneer we geconfronteerd worden met de soms schrijnende mondstatus van kwetsbare ouderen. Deze cursus biedt een aantal handvaten om de soms uitzichtloze situaties toch tot een zo goed mogelijk einde te brengen.

De organisatie gebeurt voorlopig nog door NTUGent. Meer info over deze studiedag kan u hier vinden.

Program

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • Anamnese
  • Behandelconcepten
  • Materialen en producten
  • Ethiek in de behandelingsproblematiek
  • Casuïstiek

Remarks

Vanaf oktober kan u zich inschrijven voor het aanbod van 2023. Inschrijven verloopt dan via deze website (The GHALL).

Voor meer info kan u terecht bij Sabine De Thaye.

Course number:
DLLL000044
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022 copy
Starting date:
17.11.2022
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.