11.05.’23

Interested?

More information
° DLLL000067 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

In deze lezing gidst Dr. Lambert ons doorheen de verschillende overheden die een invloed hebben op onze dagelijkse praktijkvoering. Wie is waarvoor bevoegd, waar wordt er over ons werk beslist, en wat kunnen we als tandarts zelf hierin betekenen? De lezing bevat geen droge opsomming van overheidsdiensten, maar is opgebouwd rond verschillende grote thema’s die nu op tafel liggen en de toekomst van de mondzorg in de toekomst kunnen veranderen, zoals o.a. de conventie, het tekort aan tandartsen, en de inzet en financiering van mondhygiënisten.

Course number:
DLLL000067
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Starting date:
11.05.2023
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.