Ademtesten voor de detectie van ziekte: wondermiddel of duur wetenschappelijk speelgoed?

07.12.’23

Interested?

More information
° nvt NL
Tags: geneeskunde - experimenteel onderzoek

Spectrumlezing door Kevin Lamote

Description

Al in de vroege dagen van de geneeskunde werd vertrouwd op de zintuigen om ziekte op te sporen. Zo instrueerde Hippocrates aan zijn studenten om te ruiken aan de patiënt om op die manier ziektes aan het maag-darm stelsel te diagnosticeren. Vandaag de dag grijpt men terug naar deze methode om ziekte op te sporen of om te kijken of een behandeling al dan niet aanslaat door te focussen op een zogenaamd ‘adembiopt’. Dit betekent dat op een compleet niet-invasieve en snelle manier klinisch werk kan worden verricht maar dit vraagt onder meer de ontwikkeling van nieuwe (en dure) technologie om deze stoffen te bepalen en van sensoren die deze stoffen op een snelle manier kunnen oppikken zodat ze de arts kunnen ondersteunen in zijn of haar besluitvorming. In deze lezing wordt verder ingegaan op de principes van het adembiopt, de voordelen voor zowel patiënt als zorgverstrekker en of we dichtbij grote doorbraken staan.

Program

Donderdag 7 december 14.15 - 16.30 uur

Remarks

Gratis

Inschrijven verplicht

Course number:
nvt
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Medicine, Sciences
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
07.12.2023
Lecturers:
Kevin Lamote

Universiteit Antwerpen - geneeskunde - Translationele Wetenschappen in het domein van de Immunologie en Inflammatie - Laboratory Experimental Medicine and Pediatrics / LEMP

Contact person:
spectrum@uantwerpen.be
Location

Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.