11.05.’21

Interested?

More information
° LEZ002 NL Available online
Tags: Filosofie

Description

Deze lezingenreeks behandelt een van de meest klassieke filosofische thema’s. Denken en spreken doen we niet zomaar, we weten ons gebonden aan normen. Een van de meest fundamentele normen lijkt die van waarheid te zijn. Maar wat betekent het dat we ons gebonden weten aan waarheid? Wat gebeurt er wanneer we waarheid zelf tot onderwerp maken van ons denken? Is zoiets als een theorie over waarheid wel mogelijk?

Elk van de lezingen zal kijken hoe filosofen over deze vragen hebben nagedacht, en wat hun denken over waarheid ons kan leren over onszelf.

Program

programma

Remarks

Alle lezingen worden opgenomen en achteraf gedeeld op het YouTube kanaal van de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap.

contact

Course number:
LEZ002
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Philosophy and Ethics
Language:
NL
Academic year:
2020 - 2021
Starting date:
11.05.2021
Lecturers:
Roland Breeur
Elad Magomedov
Wim Vanrie
Egon Bauwelinck
Marie-Gabrielle Verbergt
Jana De Kockere
Fons Dewulf
Massimiliano Simons
Maarten Van Dyck
Contact person:
humanitiesacademie@ugent.be
More information
Available online

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.