20.06.’21

Interested?

More information
° 1 NL Available online
Tags: recht

on demand van 20 juni tot 20 september 2021

Description

Doelgroep: advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, gerechtsdeurwaarders en alle rechtspractici.

Program

In eerste instantie wordt stilgestaan bij de actuele rechtspraak inzake de handelsagentuur. De kwalificatie, de beëindigingsmodaliteiten, de beëindiging wegens ernstige tekortkoming of wegens bijzondere omstandigheden, de impact van het niet-concurrentiebeding, de uitwinningsvergoeding en de bijzondere vergoeding komen aan bod. Daarbij wordt ook de Europese rechtspraak en de internationale handelsagentuur niet vergeten.

Vervolgens wordt ook de recente rechtspraak inzake concessieovereenkomsten ontleed. Denk aan alleenverkoopconcessies, de kwalificatie en conversie, de redelijke termijn, vervangende en bijzondere vergoeding, internationale distributierelaties, niet-exclusieve concessies, nietigheden.

Tenslotte wordt ook stilgestaan bij de impact van de wet precontractuele informatie op de diverse commerciële tussenpersonen.

Remarks

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 100. Vanaf een tweede inschrijving binnen het Nexus zomerprogramma (vijf webinars) betaalt u € 90. Deze prijs omvat on demand deelname aan de webinar en de digitale documentatie.

De online uiteenzetting kan geraadpleegd worden vanaf ontvangst deelnamelink (binnen de twee werkdagen na inschrijving) tot 20 september 2021, 23.59 uur.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Een aanwezigheidsattest wordt digitaal bezorgd, ten laatste 28 september 2021.

  • OVB: 2 standaardpunten, in aanvraag
  • IBJ: 2 punten (voortgezette opleiding)
  • IGO erkende deze webinar bij effectieve aanwezigheid
  • ITAA: in aanvraag.

Course number:
1
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2020 - 2021
Starting date:
20.06.2021
Lecturers:
Koen Van den Broeck (advocaat Nederlandstalige balie Brussel)

Voorzitter: Gert Straetmans (gewoon hoogleraar UAntwerpen)
Contact person:
nexus@uantwerpen.be
Location

online

More information
Available online

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.