14.12.’23

Interested?

More information
° GA070-consument-markt NL
Tags: Rechtsdomeinen

Description

Gert Straetmans (UAntwerpen) en Reinhard Steennot (UGent) analyseren verschillende, belangrijke transversale topics uit deze rechtstakken.

In het eerste deel worden actuele ontwikkelingen in de algemene bescherming van de consument bij handelspraktijken B2C toegelicht met aandacht voor wijzigingen die de Omnibusrichtlijn heeft doorgevoerd. Ook bijzondere promotionele en reclamepraktijken komen aan bod. Diverse aspecten van de bescherming van ondernemingen in de B2B-relatie worden eveneens behandeld.

In het tweede deel wordt aandacht besteed aan de technieken de wetgever hanteert om de consument als contractpartner te beschermen, en met name aan de inperkingen van de contractvrijheid, de additionele informatieverplichtingen en het herroepingsrecht. Daarbij wordt ook stilgestaan bij enkele privaatrechtelijke remedies.

In samenwerking met Intersentia kan u intekenen op het handboek 'Consumentenbescherming en marktpraktijken' met 30% korting en wordt u na afloop een receptie aangeboden.

Program

  • 13.30 uur: Onthaal
  • 14.00 uur: Inleiding - prof. dr. Ignace Claeys (hoogleraar UGent, advocaat Eubelius)
  • 14.30 uur: Marktpraktijken - prof. dr. Gert Straetmans (gewoon hoogleraar UAntwerpen)
  • 15.45 uur: Pauze
  • 16.15 uur: Bescherming bij consumentencontracten - prof. dr. Reinhard Steennot (hoogleraar UGent)
  • 17.30 uur: Receptie aangeboden door Intersentia

Remarks

  • Deze studiemiddag wordt ook on campus georganiseerd door Nexus (UAntwerpen) op 28/11/2023. Meer informatie via nexus@uantwerpen.be.

Course number:
GA070-consument-markt
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management, Law
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
14.12.2023
Lecturers:
Reinhard Steennot
Gert Straetmans
Contact person:
gandaius@ugent.be
Location

Auditorium G

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.