Aangeboren en verworven tandafwijkingen : Tips en tricks voor diagnostiek en opties voor herstel

25.04.’24

Interested?

More information
° DLLL000085 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

Wist je dat tweedegraads verwanten van een patiëntje met snijtand-premolaar agenesie tot 5x meer kans lopen om dezelfde vorm van agenesie en een ‘dens invaginatus’ te vertonen, en dat er meerdere vormen van glazuurafwijkingen bestaan met elk hun specifieke wijze van behandelen ? Tast je in het duister over welke tandverkleuringen je duurzaam met bleking kan behandelen ? Heb je al eens getwijfeld over de juiste timing om een ‘mesiodens’ in de bovenkaak weg te nemen ? Deze cursus biedt op alle mogelijke vragen over gebitspathologie een eenvoudig antwoord.

Tijdens twee voordrachten van anderhalf uur worden de meest diverse vormen van gebitsafwijkingen ontleed tegen de achtergrond van genetische sturing, mineralisatie en algemeen-medische aandoeningen, en worden tips en tricks gedeeld over het snel diagnosticeren en duurzaam behandelen van storende defecten. Via een massa klinische beelden worden verbanden blootgelegd met onderliggende fysiologische processen en hun relatief impact op het klinische beeld (én behandelmogelijkheden) van de meest voorkomende tandafwijkingen.

Voor deze cursus is geen voorkennis vereist. Voor het interactieve deel wordt het meebrengen van geanonimiseerde klinische beelden aangemoedigd.

Remarks

Kan ik achteraf nog annuleren?

  • Kan u niet aanwezig zijn, geef dit dan steeds door via mail aan ntugent@ugent.be of naar ghall@ugent.be
  • Indien je meer dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of meer dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. 25% blijft dus verschuldigd als administratieve kost.
  • Indien je minder dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of minder dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je niets terugbetaald.

Course number:
DLLL000085
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
25.04.2024
Lecturers:
Peter De Coster
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.